USING EX-OFFENDING EXPERIENCE TO PREVENT FUTURE CRIME

On Tuesday 21st March 2023, a man of slender build with kind eyes and a greying beard walked nervously through the doors of Newport Police Station; his destination – the cells! Four walls that were not unfamiliar to him, but this time the man was about to experience life on the other side of the cell door. 

That man was Mick Bird, and this experience would be a first in his lifetime. 

Yn ôl i ganol y 1970au, roedd Mick yn ddyn ifanc a oedd eisoes yn gaeth mewn gwe o droseddu a chamddefnyddio sylweddau. Cylch dieflig; un weithred yn tanio’r llall, gan gynnal ffordd anhrefnus o fyw a fyddai’n ymestyn dros y 30 mlynedd nesaf ym mywyd Mick. 

Dros y tri degawd hynny, Byddai Mick yn treulio 12 mlynedd o’i fywyd yn y carchar ac yn brwydro yn erbyn caethiwed di-ildio i heroin that would result in homelessness. When you put all of this together, it’s unsurprising that Mick has a greying beard, but you’d also be forgiven for assuming he would be walking into the station  in handcuffs. 

But, Mick’s life took an abrupt turn 13 years ago after a final stint in prison. Mick credits the change he chose to make back then to a staff member with the Rehabilitation For Addictive Prisoners Trust (RAPT) – John – who showed unwavering belief and compassion in him and his ability to change and choose a better path in life. 

Mae taith Mick o hynny tan nawr wedi’i phupio â’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau sy’n cyd-fynd ag oes o droseddu a dibyniaeth ar sylweddau, ond trwy’r profion mae bywyd wedi’u taflu ato, Mae Mick bob amser wedi aros yn gadarn y dylid treulio gweddill ei oes yn rhoi rhywbeth yn ôl i bobl sydd angen cymorth; y ffordd yr oedd ac y mae cymorth yn parhau i gael ei roi iddo. 

Ar ddechrau mis Ebrill 2023, cerddodd Mick i mewn i Orsaf Heddlu Casnewydd, cychwynnodd brosiect newydd arloesol ar gyfer Gwent, a’r cyntaf o’i fath i’r Heddlu. Prosiect sy’n mabwysiadu’r syniad pan ddaw person i’r ddalfa dan arestiad, efallai cael Mick yno fel person â phrofiad byw, who’s been where they are at that moment in time, could lead them to ask important questions of themselves, and possibly begin their own journey towards a better life. 

To date, Mick has spent a few hours working alongside Police Officers in Newport Central Police Station, trying to connect with people being brought in under arrest or detained. His work has been supported by the Criminal Justice team that form an integral part of the Gwent Drug & Alcohol Service

I rai pobl, Bydd Mick yn wyneb cyfeillgar sydd y tu allan i fraich y gyfraith, gan gynnyg iddynt ddiod gynes a chlust gyfeillgar ; adegau eraill gallai fod yn negesydd rhwng person yn y celloedd a Swyddogion yr Heddlu. Y gobaith yw y gall un diwrnod ddod yn berson yr oedd Ioan iddo. Roedd y person a ddangosodd gred yn Mick a oedd yn atseinio mor ddwfn ag ef wedi ysgogi cam cyntaf Mick tuag at ei fywyd heddiw.

cyCymraeg