CYSYLLTIADAU

anet Wallsgrove –Cyfarwyddwraig

HMP Parc
Heol Hopcyn John,
Coity, Bridgend, CF35 6AP
South Wales

Sat Nav for Visitors Centre:

Tel: 01656 300200
General Fax: 01656 300316

Or visit www.g4s.com/uk

SUT I DDOD O HYD I NI

CYFARWYDDIADAU TEITHIO I HMP PARC

O Lundain / y Gogledd
Teithio ar hyd yr M4 i Gyffordd 36. Gadewch y draffordd sy'n weddill yn lôn chwith y slipffordd. Ewch i'r chwith wrth y gylchfan (allanfa gyntaf). Cymerwch y chwith nesaf i mewn i Heol Hopcyn John, gan ddilyn arwyddbyst ar gyfer ‘Prison’. Teithio ar hyd y ffordd am oddeutu 500 llath. Mae HMP & YOI Parc ar ochr dde'r ffordd.

O Orllewin Cymru
Teithio ar hyd yr M4 i Gyffordd 36. Gadewch y draffordd yn weddill yn lôn dde'r slipffordd. Trowch i'r dde wrth y gylchfan (pedwerydd allanfa). Cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan nesaf. Cymerwch y chwith nesaf i mewn i Heol Hopcyn John, gan ddilyn arwyddbyst ar gyfer ‘Prison’. Teithio ar hyd y ffordd am oddeutu 500 llath. Mae HMP & YOI Parc ar ochr dde'r ffordd. Maes parcio mawr am ddim o flaen y carchar. Parcio i'r anabl ar gael.

Cyraedd yma
Mae CEM a STI Parc wedi'w leoli ddim yn bell o Ben-Y-Bont, De Cymru.

Bws:Taith fws 10 munud o'r orsaf i'r carchar. Gwasanaeth Bws Ymwelwyr Am Ddim: Mae gwasanaeth bws am ddim a ddarperir gan y carchar yn codi awr cyn amseroedd ymweld cymdeithasol y tu allan i Eglwys Bedyddwyr Hope, Ffordd Derwyn (100 metr o'r orsaf reilffordd). Ar gyfer y daith yn ôl, mae'r bws yn codi o'r Visitor's Center 15 munud ar ôl i'r amser ymweld ddod i ben ac yn dychwelyd i'r eglwys.
For the return journey, the bus picks up from the Visitor’s Centre 15 minutes after the conclusion of the visit time and returns to the church.

Trên:Ar y trên i Ben-y-bont, 10 munud câr/siwrne bws o'r orsaf.

Car:O Lundain/Y Gogledd, trafeiliwch ar hyd yr M4 i gyffordd 36. Gadewch y draffordd gan aros ar ochr chwith y slipffordd. Ewch i'r chwith ar y cylchdroi (allanfa 1af). Cymerwch y chwith nesaf tuag at Heol Hopcyn John gan ddilyn arwyddion i'r carchar. Trafeiliwch ar hyd y ffordd oddeutu 500 llath. Mae CEM a STI Parc wedi'w lleoli ar y dde.

O Gymru Orllewin- trafeiliwch ar hyd yr M4 i gyffordd 36. Gadewch y draffordd gan aros ar yr ochr dde. Trowch i'r dde ar y cylchdro (4ydd allanfa). Cymerwch yr allanfa nesaf I fewn i Heol Hopcyn John yn dilyn arwyddion i'r carchar. Trafeiliwch ar hyd y ffordd oddeutu 500 llath. Mae CEM a STI Parc wedi'w lleoli ar y dde.

Mae Maes Parcio enfawr am ddim tu blaen i'r carchar. Parcio i bobl anabl ar gael hefyd.

Amseroedd agor Canolfan Teuluol Susan Ellis

Llun-Iau
08:00 – 19:15

Gwener, Sadwrn a Sul
08.00 – 16.30

Wedi cyraedd
Dewch I ganolfan teuluol Susan Ellis 30 munud cyn eich amser I fwcio mewn. Bydd rhaid i chi cael tynnu llun, a fydd hwn yn cael ei gadw ar ffeil am bwrpas huniaithiad ac yw ddefnyddio yn fewnol yn unig.

Bydd ymwelwyr cymdeithasol yn cael mynd a uchafswm o £30 (arian) I fewn i'r carchar er mwyn medru archebu diodydd a bwyd yn ystod yr ymweliad. Bydd loceri ar gael yn y ganolfan ymwelwyr I gadw eitemau personol. Bydd rhain yn sâff ac yn cynnwys bagiau, arian ac eitemau eraill.

Mae'r eitemau isod yn wahardd ar gyfer unrhyw ymwelydd;
 • Cyffuriau
 • Drylliau/bwledi/ffrwydron/unrhyw arf sarhaus arall.
 • Alcohol
 • Ffonau symudol
 • Camerau
 • Dyfeisiau recordio sain
 • Oriawr craff/ olrheinwyr ffitrwydd
 • Tobacco
 • Gormod o arian
 • Gormod o ddillad
 • Bwyd a diod
 • Offer gwybodaeth technoleg
 • Papur
 • Llyfrau
 • Offer
 • Lthyrau
 • DVD a CD's môr-leidr

MEDIA CENTRE

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â

G4S Public Relations

Tel: 020 7963 3333
E-mail: media@g4s.com

cyCymraeg